Kontakta Anders Strömbergs Montage AB

Kontor
Anders Strömbergs Montage AB
Anders & Annica Strömberg
Fjärdingen 204
882 93 Helgum
+46 (0) 72 714 50 11

Kontor och lager
Anders Strömbergs Montage AB
Glenn Strömberg
Hagavägen 1
332 32 Alvesta
+46(0) 73 800 63 13

Faktureringsadress
Anders Strömbergs Montage AB
Fjärdingen 204
882 93 Helgum

www.strombergsmontage.se

VD/kontaktperson
Anders Strömberg
Mobil +46(0)73 800 63 54
anders@strombergsmontage.se

Säljare/kontaktperson
Glenn Strömberg
Mobil +46(0) 73 800 63 13
glenn@strombergsmontage.se

Ekonomi- och fakturaansvarig 
Annica Strömberg
Mobil +46 (0)76 882 08 69
annica@strombergsmontage.se